Navigace

Obsah

Občanské sdružení Chyšský okrašlovací spolek působí na katastrálním území města Chyše

Cíle spolku jsou především :

-ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví  v katastru města Chyše

-aktivní péče o krajinu a co nejvyšší intenzita ochrany přírody v praxi

- ochrana památek, kultuních hodnot a krajinného rázu urbanizované i neurbanizované krajiny

-poznávací činnost zaměřená na tuzemská i zahraniční území, vydávání informačních, odborných a propagačních materiálů

-pořádání veřejných i odborných diskusí o vzhledu (stavu) a budoucnosti kultuního a přírodního prostředí ve městě.

- pořádání kulturních a společenských akcí se zábavným a vzdělávacím efektem

Více informací: http://www.chos.estranky.cz/

facebook: Chyšský okrašlovací spolek