Navigace

Obsah


Veřejné vyhlášky

Usnesení zastupitelstva

Zápisy

Ostatní

NázevVyvěšenoDatum sejmutí
Úprava rozpočtu - rozpočtové opatření č. 213.09.201731.12.2017
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20.10.-21.10.201708.09.201723.10.2017
Veřejnoprávní smlouva č. 3 - Římskokatolická církev Žlutice04.09.201704.09.2020
Veřejnoprávní smlouva o finanční výpomoci - SDH Chyše04.09.201704.09.2020
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu města na období 2017 - 202030.08.201727.10.2017
Dražební vyhláška (elektronická dražba) k.ú. Jablonná08.08.201719.10.2017
I. VÝZVA - k předkládání žádostí o dotaci na dílčí projekty do dotačního programu v rámci projektu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech v Karlovarském kraji v rámci OP ŽP 2014-2020 – Kotlíkové dotace II“28.07.201731.12.2017
Úprava rozpočtu města Chyše č. 110.07.201731.12.2017
SODH - rozpočtové opatření č. 2/201722.06.201725.06.2018
Závěrečný účet za rok 2016 - SODH22.06.201725.06.2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 SODH - odkaz22.06.201725.06.2018
SODH - rozpočtové opatření č. 1/201711.05.201712.05.2018
Schválený závěrečný účet města Chyše pro rok 2016, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Chyše pro rok 201602.05.201731.12.2017
Schválený rozpočet na rok 201723.03.201731.12.2017
Rozpočtový výhled města Chyše pro rok 2015-201823.03.201731.12.2018
Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Chyše a Město Chyše 1/201708.02.201712.02.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 201608.02.201731.12.2017
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci09.06.201610.06.2019
Veřejnoprávní smlouva č.1 TJ Sokol Chyše - město Chyše - opravená verze (tisková chyba)08.03.201613.03.2019