Chyše - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Fotbal

 

Rekonstrukce fotbalového hřiště
 

Rekonstrukce a dostavba víceúčelového areálu pro sportovní a volnočasové aktivity ve městě Chyše.


Město Chyše získalo dotaci z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad v rámci operačního programu ROP NUTS II Severozápad pro oblast Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury na přestavbu stávajícího fotbalového hřiště a nefunkčního zimního stadionu na víceúčelový areál pro sportovní a volnočasové aktivity ve městě.

Sportovní areál zahrnoval budovu sokolovny, která je využívána i jako společenský sál, budovu šaten a hřiště o délce 91 m se zřetelně svažitým, neodvodněným povrchem a 20 let nevyužívanou plochu po přírodním kluzišti.
S pomocí dotace se, v rozpočtové výši 18 milionů, buduje rovné odvodněné fotbalové hřiště s délkou 99 m a šířkou 54 m, které budou využívat 6 mužstev města a na místě přírodního kluziště vyrůstá víceúčelové hřiště s umělým povrchem, jež bude moci být využíváno na malou kopanou, košíkovou, volejbal, nohejbal, tenis ap. Vchod do areálu bude bezbariérový a kolem fotbalového hřiště bude dlážděný chodník. Upravena bude také volná plocha vedle víceúčelového hřiště a stráně kolem, které se osazují dřevinami, aby byla zpevněna plocha strání a zlepšen vzhled areálu.

Cílovými skupinami, které budou areál využívat jsou členové TJ Sokol Chyše, děti a žáci ze základní a mateřské školy, mládež a ostatní občané města, členové Hasičského sboru, Svaz žen, Okrašlovací spolek města Chyše, děti a občané přilehlých obcí, děti z několika letních táborů umístěných v okolí města, škola v přírodě v letním období, sportovci a delegace partnerských měst Wiesau a Geiselhöring při výměnných návštěvách.
Projekt mění fyzické prostředí regionu, jeho atraktivitu pro podnikání a život obyvatel.

 

Ing. Vladana Sivoková