Město Chyše
MěstoChyše

POZOR!!!   Od 1.1.2024 navýšen poplatek za komunální odpad  na 900,-Kč. Úhradu je možno provádět na účet: 0804111339/0800

 

Nové telefonní číslo na Poštu Partner Chyše je

359 901 462

Veřejné zakázky

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu :

"Úprava místní komunikace Na Tržišti ve městě Chyše"

Popis stavby : 

projekt stavby řeší úpravu stávající místní komunikace  navazující vjezdy v ulici Na Tržišti v intravilánu města Chyše.

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení :

Tato výzva je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce, zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a dle pokynů dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2023“ (DT 117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací).
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám.

Přílohy :

Výzva - Úprava místní komunikace Na Tržišti ve městě Chyše-1.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 297.69 kB

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace (Chyše).pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 8.49 MB

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (slepý).xls Typ: XLS dokument, Velikost: 74 kB

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 47.03 kB

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 49.17 kB

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů.docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 49.66 kB

Příloha č. 6 - Návrh smlouvy o dílo (Chyše).docx Typ: DOCX dokument, Velikost: 49 kB
 

 

 

VÝSTAVBA VENKOVNÍHO FITNESS HŘIŠTĚ V OBCI CHYŠE

tímto Vás prosím o zaslání cenové nabídky pro akci "Výstavba venkovního fitness hřiště v obci Chyše"  spolu se všemi požadovanými náležitostmi. Zadavatelem je město Chyše.

Samotná výzva a zadávací dokumentace je součástí přílohy tohoto emailu.

Výběrové řízení je prováděno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách. Zadavatel na základě obecné zákonné výjimky(§ 31) nezadává tuto veřejnou zakázku podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jde o zakázku malého rozsahu.

Podáním nabídky ve výběrovém řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky a případné dodatečné informace k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. 

Pokud účastník neposkytne včas všechny požadované informace nebo pokud jeho nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za následek vyřazení nabídky a následné vyloučení účastníka z výběrového řízení. 

Dotazy k výzvě či zadávací dokumentaci adresujete elektronicky na email osoby pověřené zadavatelem> 

mirodoro.st@seznam.cz

S pozdravem

Miroslav Dorňák

starosta města Chyše"

Příloha č. 1 – Technické provedení záměru.pdf (717.23 kB)

Příloha č. 2 - Výkaz výměr.xlsx (26.79 kB)

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky.docx (38.8 kB)

Příloha č. 4 - Čestné prohlášení.docx (40.56 kB)

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů.docx (41.2 kB)

Příloha č. 6 - Smlouva o dílo.docx (47.27 kB)

Výzva - Výstavba venkovního fitness hřiště v obci Chyše.docx (62.63 kB)

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE: 

Doplnění zadávací dokumentace (9_ 5_ 2023).pdf (138.3 kB)

 

 

Výběrové řízení - Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů ve městě Chyše (dodávka kontejnerů.

1-Vyzva_KONTEJNERY_E-podpis.pdf (572.81 kB)

2-priloha_1_kryci_list.docx (57.87 kB)

2-priloha_2_CP_o_vazanosti.doc.docx (55.39 kB)

2-priloha_3_KS.docx (47.67 kB)

2-priloha_4_technicka_specifikace_RE_USE_S_OPLOCENIM.docx (66.02 kB)

2-priloha_5_GDPR.pdf (259.01 kB)

 

Výběrové řízení - Vybudování místa pro předcházení vzniku
odpadů ve městě Chyše (stavební práce)

1-Vyzva_a_ZD_ST_PRACE_E-podpis.pdf (579.21 kB)

02 - Příčný řez (1).pdf (171.3 kB)

2-priloha_1_kryci_list.docx (52.19 kB)

2-priloha_2_CP_o_vazanosti.doc.docx (55.34 kB)

2-priloha_3_SoD.doc (150.5 kB)

02 - Příčný řez (1).pdf (171.3 kB)

C_1-Situace širších vztahů.pdf (941.65 kB)C_2-Situace katastrální.pdf (173.28 kB)

C_2-Situace katastrální.pdf (173.28 kB)

C_3 - Situace koordinační.pdf (158.05 kB)

Desky.pdf (194.39 kB)

Chyše_soupis.xls (52.5 kB)

Průvodní zpráva Chyše.pdf (316.86 kB)

Souhrnná zpráva Chyše.pdf (345.76 kB)

2-priloha_5_GDPR.pdf (259.01 kB)

 

 

Výběrové řízení - Nafukovací stan s příslušenstvím

01_Výzva k podání nabídky.pdf (1.93 MB)

0201_Vzor krycího listu nabídky.doc (48 kB)

0202 _Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.doc (40 kB)

0203 _ Návrh kupní smlouvy.docx (46.89 kB)

0204_Technické podmínky.doc (51.5 kB)

0205 _ Položkový rozpočet.xls (28.5 kB)

 

Výběrové řízení - kompostery a štěpkovač

Oznámení výběrového řízení.pdf (285.72 kB)

Zadávací dokumentace.pdf (268.14 kB) (268.19 kB)

Příloha č. 1 Technická specifikace.docx (268.19 kB)

Příloha č. 2 Titulní list.docx (260.55 kB)

Příloha č. 3 ČP - základní způsobilost.docx (259.59 kB)

Příloha č. 4 Seznam významných akcí.docx (259.31 kB)

Příloha č. 5 Návrh kupní smlouvy.docx (273.33 kB)

Příloha č. 6 Vzor obálky.docx (254.78 kB)

Dodatečné informace č. 1.pdf (237.09 kB)

Příloha č. 1 Technická specifikace - dodatečné informace č. 1.docx (268.11 kB)

 

 

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

 

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Interaktivní mapa

mapa

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Více o službě

Chci se zaregistrovat